ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie ConsentVärnplikt - Allt om Värnplikten
Värnplikt - Massor med fakta om värnplikt

Värnplikt

Värnplikt

Värnplikt innebär en plikt att bära värn, d.v.s. en skyldighet att försvara sitt land. Värnplikten, eller lumpen som det också benämns, är ett vanligt sätt för länder att försäkra sig om att ha tillräckligt många utbildade individer så att landet kan försvaras. Detta utan att landet behöver ha stora stående trupper av anställda soldater.

Det finns många fördelar med att ha ett allmänt värnpliktssystem istället för yrkessoldater.


Värnplikt i Sverige

Värnplikt

Den allmänna värnplikten i Sverige fanns i över 100 år och instiftades redan år 1901. Under en lång tid fram till 1990-talet inkallades nästan samtliga män för mönstring och en stor del genomgick även sin militärtjänstgöring.

Det finns väldigt många personer som genomfört värnplikten som har positiva och roliga minnen från lumpen. Flera kompanier har också frivilliga regelbundna återträffar som ersätter den tidigare nästa obligatoriska repmånaden.

Värnplikt i Världen

Fördelar med värnplikt

Sverige är inte det enda landet i världen som har använt sig av allmän värnplikt för att få ett stabilt försvar. De flesta länder i norra Europa såsom Norden, Polen Estland, Litauen, Ryssland men även Österike och Grekland.

Tyskland hade allmän värnplikt fram till 2011 men satsade sedan på en frivillig militärtjänstgöring.

I södra och västra Europa är det mycket mer vanligt med yrkessoldater som i t.ex. Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien samt många av Balkanländerna.

Tjänstgöringstiden vid värnplikt varierar mycket mellan olika länder men också över tiden. Vissa länder har längre värnplikt för de värnpliktiga som ska bli befäl medans andra länder har samma värnpliktslängd oavsett militär rang.

De länder i världen som har längst värnplikt som är obligatorisk både för män och kvinnor är Nordkorea med upp till 10 år men även Israel som har upp till 3 års värnplikttjänstgöring.

Fördelar med värnpliktssystem

Fördelar med värnplikt

Många länder använder sig av någon form av allmän värnplikt och det är inte så svårt att förstå med tanke på de fördelar som finns med värnplikts­systemet. Under de senast 50 åren har det diskuterat om vi ska har ett värn­plikts­system i Sverige eller inte. Alla länder har tyvärr en armé, antingen sin egna eller något annat lands soldater i landet. Då står valet mellan att ha värnplikt eller yrkessoldater.

Fördelarna med att ha civilplikt i form av värnplikt och militärtjänstgöring är många jämfört med yrkesarmé.

 • Att ha många personer som är utbildade inom värnplikt eller civilförsvarsplikt skapar ett robust samhälle där många kan vara med och hjälpa till ifall det skulle behövas.
 • Landet behöver inte ha en större mängd yrkessoldater som är overksamma och behöver hitta annan sysselsättning i lugnare tider.
 • Alla behöver inte genomgå värnplikten under visa lugna perioder utan kan utbildas under kortare tid i civilförsvar.
 • Det är mer kostnadseffektivt att ha värnpliktiga soldater än att ställa upp stående förband av yrkeskoldater.
 • Det är lättare att skapa en nation med ett integrerat och homogent samhälle ifall alla medborgare har varit med om liknande upplevelser och utbildning.
 • Det är viktigt för unga människor (framförallt pojkar) att det ställs krav på disciplin samt ordning och reda innan de flyttar till eget boende eller börja med högre skolgång.
 • Det är kul att göra lumpen!

Terminologi vid värnplikt

Terminologi rörande värnplikt

Mer info om värnplikt & värnplikt kommer listas här

 • Civilplikt är en vapenfri variant av värnplikten som ingår i totalförsvarsplikten.
 • Enskild ställning är samma sak som lysningsgraden givakt och är det högsta beredskapsläget för en soldat.
 • Exercis kallas den övning trupper, förband eller kompanier gör beträffande rörelser, samordning och vapenhantering.
 • Grundutbildning kallas den grundläggande militärutbildning alla värnpliktiga genomgår.
 • Lystringsgrad är den enskilda soldatens beredskapsläge som i Sverige kan vara givakt, lediga, manöver, lystring eller rast. Till lystringsläget hör ofta också en specifik kroppsställning.
 • Manöver är den tredje högsta lysningsgraden för en enskild soldat.
 • Marsch är förflyttning av en trupp eller enskild soldat.
 • Militärtjänst eller militärtjänstgöring är samma sak som värnplikt.
 • Mönstring är en kontroll och undersökning bestående av fysiska och psykologiska tester av en blivande soldat.
 • Repetitionsövning eller repövning/repmånad är en återkommande träning och repetition av den grundläggande utbildningen som erhölls vid värnplikten.
 • Totalförsvarsplikt är en skyldighet att försvara landet som åligger landets alla medborgare.
 • Uppställning är en samling av t.ex. en grupp, ett kompani, eller en pluton.

Mer information om värnplikten

Här finns mer fakta och info värnplikt, militärtjänstgöring och lumpen men även många roligt episoder och händelser som inträffat under rekryten.Meny - Värnplikt
Till förstasidan på www.varnplikt.seHögst upp på sidanLängst ned på sidan
SverigeUtomlandsKulNyheter